DOLAR 32,8320 -0.07%
EURO 35,1193 -0.13%
ALTIN 2.443,78-0,26
BITCOIN 2072589-1,85%
DEPREMZEDELER; GELECEK ENDİŞESİ YAŞIYOR…

DEPREMZEDELER; GELECEK ENDİŞESİ YAŞIYOR…

27 Şubat 2023 17:14
DEPREMZEDELER; GELECEK ENDİŞESİ YAŞIYOR…

Okunma: 130 kez okundu.

11 İLİ VURAN ASRIN FELAKETİ DEPREMDE; EVİNİ ,İŞYERİNİ VE İŞİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLAR GELECEK ENDİŞESİ YAŞIYOR…

6 Şubat’ta ger­çek­le­şen dep­rem ne­de­niy­le için­de Ela­zığ’ın da bu­lun­du­ğu 11 şe­hir­de eko­no­mik ola­rak sı­kın­tı­lı gün­ler daha da arttı. Dep­rem ne­de­niy­le bir­çok va­tan­daş evini ve işini kay­be­der­ken iş yeri yı­kıl­ma­yan va­tan­daş­lar ise eko­no­mik ola­rak zorlu gün­ler­den ge­çi­yor.
Kah­ra­man­ma­raş, Adı­ya­man, Ma­lat­ya, Hatay, Ga­zi­an­tep gibi dep­re­min vur­du­ğu bir­çok şe­hir­de hayat durdu. Dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­lar tah­li­ye edi­lir­ken evini ve iş yer­le­ri­ni kay­be­den va­tan­daş­la­rı büyük bir ge­lecek kor­ku­su sardı.

Ela­zığ’dan bir­kaç ay önce Kahramanmaraş’a aile­si­nin ya­nı­na dönen bir dep­rem­ze­de va­tan­daş “ Ben Ela­zığ’da ailem ise Kahramanmaraş’ta ya­şı­yor­duk. Dep­rem­den bir­kaç ay önce ça­lış­tı­ğım yerin Kahramanmaraş’ta bu­lu­nan şu­be­si­ne trans­fer ola­rak aile­min ya­nın­da git­tim. Şuan evi­miz yı­kıl­dı en­kaz­dan çık­tık, ba­ba­mın iş yeri yı­kıl­dı yeni bir hayat kur­mak için mec­bu­ren An­ka­ra’ya gi­di­yo­ruz. Şuan ne bir evi­miz ne bir işi­miz var. Ta­ma­mıy­la ne ya­pa­ca­ğı­mı­zı bil­mez bir du­rum­da­yız.

Tüm mal var­lı­ğı­mız bir evdi oda dep­rem­de yı­kıl­dı için­den ca­nı­mı­zı zor kur­tar­dık ama ha­ya­tı­nı kay­be­den kom­şu­la­rı­mız var. Bizi nasıl bir ge­lecek bek­li­yor bil­mi­yo­ruz. Ne bir işi­miz ne de ba­şı­mı­zı so­ka­cak bir ye­ri­miz var. Çok kötü gün­ler ge­çir­dik ve bu kötü gün­ler devam edecek gibi dur­mu­yor. Sa­de­ce biz değil bir çok insan da bizim gibi mağ­dur du­rum­da. Ne­re­de nasıl bir iş bulup ha­ya­tı­mı­zı devam et­ti­re­ce­ğiz bil­mi­yo­ruz. So­nuç­ta bu dep­remByar­dım­la­rı ke­si­lecek ve biz kendi ha­li­miz­de ka­la­ca­ğız. Allah he­pi­mi­zin yar­dım­cı­sı olsun.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

DEPREMDEN KURTULDULAR AMA…

Dep­re­min mer­kez üssü Kah­ra­man­ma­raş’ta ya­şa­yan bir­çok va­tan­daş dep­rem­den kur­tu­lup başka şe­hir­le­re sı­ğın­dı.
Mi­ni­büs şo­för­lü­ğü yapan ve köy­den şehre yolcu ta­şı­yan Hakan Sakar “ ben köy­den şehre yolcu ta­şı­yor­dum. Dep­rem­den do­la­yı köyde bir­çok ev yı­kıl­dı. Ben Kah­ra­man­ma­raş­lı­yım bu ya­şı­ma kadar köyde ya­şa­dım ama şuan Ela­zığ’a gel­dim.
Eşim bu­ra­da üni­ver­si­te­de oku­du­ğu için ar­ka­daş­la­rı var on­la­rın ya­nı­na gel­dik ge­çi­ci sü­re­li­ği­ne.Şuan kö­yüm­den ge­ri­ye ne insan kaldı ne de ev ca­nı­nı kur­ta­ran­lar ka­ça­rak başka şe­hir­le­re gitti. Ben köy­den şehre mi­ni­büs şo­för­lü­ğü ya­pı­yor­dum ama şuan bir işim kal­ma­dı. Ne ya­pa­ca­ğım nasıl bir ge­lecek inşa ede­ce­ğiz hiç bil­mi­yo­ruz. Böyle ça­re­siz olmak çok zor Allah kim­se­ye ya­şat­ma­sın.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.