DOLAR 32,8251 0.98%
EURO 35,3513 0.98%
ALTIN 2.460,641,16
BITCOIN 21731652,14%
ELAZIĞ’DA ARTAN ET Fİ­YAT­LA­RI­NA TEPKİLER ARTIYOR…

ELAZIĞ’DA ARTAN ET Fİ­YAT­LA­RI­NA TEPKİLER ARTIYOR…

6 Mart 2023 17:56
ELAZIĞ’DA ARTAN ET Fİ­YAT­LA­RI­NA TEPKİLER ARTIYOR…

Okunma: 122 kez okundu.

ELAZIĞ’DA ARTAN ET Fİ­YAT­LA­RI­NA VA­TAN­DA­ŞIN YANI SIRA KA­SAP­LAR­DA TEPKİ GÖS­TE­Rİ­YOR

Elazığ’da et fi­yat­la­rı arttı hem va­tan­daş­lar hem de ka­sap­lar artan et fi­yat­la­rı­na tepki gös­te­re­rek sabit fiyat uy­gu­la­ma­sı ça­ğı­rı­sın­da bu­lun­du­lar.

Artan Et fi­yat­la­rı­na va­tan­da­şın yanı sıra ka­sap­lar­da tepki gös­te­ri­yor. Ya­şa­nı­lan dep­rem­le­rin ar­dın­dan et fi­yat­la­rın­da fahiş fi­yat­lar uy­gu­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Elazığlı ka­sap­lar yet­ki­li­le­re ses­len­di.

130 li­ra­dan sa­tı­lan kar­kas etin ki­lo­su dep­re­min ar­dın­dan 170 li­ra­dan sa­tıl­ma­ya baş­la­dı. 180 li­ra­dan sa­tı­lan bir kilo kıyma ise şim­di­ler­de 240 lira. Artan et fi­yat­la­rı­na sa­de­ce va­tan­daş değil, artık ka­sap­lar­da tepki gös­ter­me­ye baş­la­dı. Yet­ki­li­le­rin du­ru­ma el koy­ma­sı­nı is­te­yen ka­sap­lar, yem fi­yat­la­rı­nın dep­rem­den sonra art­ma­dı­ğı­nı fakat sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin fahiş fi­yat­lar uy­gu­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, sabit fiyat uy­gu­la­ma­sı is­te­di­ler.

Et fi­yat­la­rı­nı yük­sek bulan va­tan­daş­lar “et fi­yat­la­rı çok yük­sek artık bu ya­pı­lan fır­sat­çı­lı­ğa gi­ri­yor. İnsan­lar zaten iş­le­ri­ni ev­le­ri­ni kay­bet­miş du­rum­da­lar. İnsan­lar bari et yi­ye­bil­sin ama bu fi­yat­lar­la et almak im­kan­sız. Çünkü bir kilo kıyma 240 lira olur­sa in­san­lar nasıl ala­bil­sin­ler. Zaten bir kilo kıyma de­di­ğin beş ki­şi­lik bir aile için bir öğün yemek demek. Bakın bu şe­hir­de in­san­la­rın ev­le­ri hasar aldı. Bir­çok insan ev arama der­di­ne düştü. Şeh­ri­mi­ze hem çevre il­ler­den hem de kendi va­tan­da­şı­mız­dan bir­çok insan ev arı­yor. Ev bul­mak, ta­şın­mak çok büyük ma­li­yet. Bu in­san­lar ne yap­sın­lar. İnsan­lar ba­rın­ma sı­kın­tı­sı ya­şar­lar­ken bir de bes­len­me sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­sın­lar et ala­bil­sin, sebze meyve ala­bil­sin­ler.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.