DOLAR 32,9665 0.12%
EURO 35,9015 0.03%
ALTIN 2.539,830,21
BITCOIN 2228728-1,01%
Geçtiğimiz Günlerde,12 Evladımız Vatan Uğruna Canını Feda Etti; ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR…
  • Elazığ Onuncu Köy
  • Gündem
  • Geçtiğimiz Günlerde,12 Evladımız Vatan Uğruna Canını Feda Etti; ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR…

Geçtiğimiz Günlerde,12 Evladımız Vatan Uğruna Canını Feda Etti; ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR…

27 Aralık 2023 15:29
Geçtiğimiz Günlerde,12 Evladımız Vatan Uğruna Canını Feda Etti; ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR…

Okunma: 169 kez okundu.

Elazığ’lı Şehit Kemal Aslan’ın Babası Cenaze Töreninde Haykırdı; “OĞLUM ŞEHİT OLDU NE MUTLU BANA”

ŞEHİR ER KEMAL ASLAN’IN ŞEHİT OLMADAN ÖNCE ÇEKTİĞİ VİDEO YÜREKLERİ BİR KEZ DAHA DAĞLADI…

BAŞTA ELAZIĞ OLMAK ÜZERE TÜM TÜRKİYE TERÖRE BİR KEZ DAHA LANET OKUDU…

SÖZDE GAZETECİ, CAN ATAKLI’NIN HADDİNİ AŞAN PAYLAŞIMINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR…

Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Pen­çe-Ki­lit Ha­re­kâ­tı böl­ge­sin­de bir as­ke­ri üs böl­ge­si­ne sız­ma­ya ça­lı­şan te­rö­rist­ler­le çıkan ça­tış­ma­da 6 as­ke­rin şehit ol­du­ğu­nu du­yur­du. Ça­tış­ma­da Ela­zığ­lı P.Söz. Er Kemal Aslan’da şehit oldu.
Irak’ın ku­ze­yin­de bö­lü­cü terör ör­gü­tü men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan sal­dı­rı so­nu­cun­da şehit olan Pi­ya­de Söz­leş­me­li Er Kemal Aslan’ın şe­ha­det ha­be­ri baba oca­ğı­na ulaş­tı.
Şe­hi­din, Güney Kent Ma­hal­le­si’nde ika­met eden aile­si­ne acı haber sağ­lık ekip­le­ri eş­li­ğin­de yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Aile­nin ya­şa­dı­ğı ev Türk bay­rak­la­rı ile do­na­tıl­dı.

“OĞLUM ŞEHİT OLDU NE MUTLU BANA”
Şehit ha­be­ri­ni sos­yal med­ya­da ha­ber­ler­den gören acılı baba Meh­met Aslan oğ­lu­nun adı geç­ti­ği ha­be­ri pay­la­şa­rak; “Oğlum şehit oldu ne mutlu bana” dedi.
Şe­hi­din evi­nin bu­lun­du­ğu sokak ve evine Türk bay­rak­la­rı asıl­dı.
Pen­çe-Ki­lit Ha­re­kâ­tı böl­ge­sin­de çıkan ça­tış­ma­da şehit olan Ela­zığ­lı Pi­ya­de Söz­leş­me­li Er Kemal Aslan’ın, dün şehit olan silah ar­ka­daş­la­rı için what­sapp du­ru­mun­da­ki pay­la­şı­mı duy­gu­lan­dır­dı. Şehit Aslan söz ko­nu­su du­rum­da­ki pay­la­şım­da, 6 şe­hi­din isim­le­ri­ni ya­za­rak, “Rab­bim şe­ha­de­ti­ni­zi kabul etsin. Vatan siz­le­re min­net­tar” dedi.

“KO­MU­TA­NIM ŞEHİT OLUR­SAM BU Vİ­DE­OM SİZDE KAL­SIN, SAY­GI­LAR”
Pen­çe-Ki­lit Ha­re­kâ­tı böl­ge­sin­de çıkan ça­tış­ma­da şehit olan Ela­zığ­lı Pi­ya­de Söz­leş­me­li Er Kemal Aslan’ın şehit ol­ma­dan önce ko­mu­ta­nı­na gön­der­di­ği gö­rün­tü duy­gu­lan­dır­dı.
Gö­rün­tü­de, şehit Aslan’ın “Ko­mu­ta­nım şehit olur­sam bu vi­de­om sizde kal­sın, say­gı­lar” ifa­de­le­ri yer aldı. Şe­hi­din son gö­rün­tü­sü iz­le­yen­le­ri duy­gu­lan­dır­dı.

ELA­ZIĞ GAR­Nİ­ZON ŞE­HİT­Lİ­Ğİ’NE DEF­NE­DİL­Dİ
Şe­hi­din naaşı mem­le­ke­ti Ela­zığ’a ge­ti­ril­di. Ela­zığ Ha­va­li­ma­nı’nda Pi­ya­de Söz­leş­me­li Er Kemal Aslan için tören dü­zen­len­di.
Ha­va­li­ma­nın­da­ki kar­şı­la­ma­ya Milli Sa­vun­ma Bakan Yar­dım­cı­sı Şuay Alpay, Ela­zığ Va­li­si Ömer To­ra­man, AK Parti Ela­zığ Mil­let­ve­kil­le­ri Erol Keleş, Ejder Açık­ka­pı, Mah­mut Rıd­van Na­zır­lı, 8. Ko­lor­du Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Tamer Atay, Ela­zığ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Jan­dar­ma Albay Murat Evren, Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Adnan Ka­ra­yel, il yö­ne­ti­ci­le­ri, si­ya­si parti ve STK tem­sil­ci­le­ri, kamu kurum mü­dür­le­ri, şe­hi­din aile­si, as­ke­ri erkân, po­lis­ler ve ka­la­ba­lık bir top­lu­luk ka­tıl­dı.
Şehit Pi­ya­de Söz­leş­me­li Er Kemal Aslan için İmam-ı Azam Ca­mi­si’nde ce­na­ze tö­re­ni dü­zen­len­di. Kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Şehit Kemal Aslan, Ela­zığ Gar­ni­zon Şe­hit­li­ği’ne def­ne­dil­di.

CHP ve İYİ PARTİ ÇELENKLERİ ÇÖPE ATILDI

Pençe-Kilit Harekatı’ndan şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, CHP ve İYİ Parti genel merkezi tarafından çelenk gönderildi. Vatandaşlar tepki göstererek çelengi önce yere indirdi daha sonra çelengi çöpe attı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan şehit oldu.

Şehit Kemal Aslan için İmam-ı Azam Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde dua edilmesinin ardından Şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak: “Hepiniz haklarınızı helal ediniz… Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum.” İfadelerini kullanmıştı.

Onlarca çelenkin gönderildiği cenaze töreninde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un gönderildiği çelenkler yere indirildi.

Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan şehit oldu. Şehidin babası Mehmet Aslan Cenaze töreninde dua edilmesinin ardından mikrofonu alarak: “Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum.” İfadelerini kullandı.

Can Ataklı, Şehit babasının bu sözleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Şehit babası Mehmet Aslan’a “Şehit babası olunca canının her istediğini söyleme hakkın mı var.. Kimsin?”  ifadelerini kullandı.

CAN ATAKLIYA TEPKİ VAR

Elazığlı şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın Babası Mehmet Aslan şehidin cenaze törenin mikrofon alarak, “selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Can Ataklı şehit babasının bu sözlerini hedef aldı. Ataklı, “şehit babası olunca canının her istediğini söyleme hakkın mı var.. kimsin?” şeklinde bir paylaşımda bulundu. bu paylaşımına Türkiye başta olmak üzere Elazığ İl Yöneticileri ve vatandaşlardan tepkiler yağdı.

Can Ataklı’nın bu paylaşımına Türkiye’den tepkiler yağarken Elâzığ il yöneticileri başta olmak üzere Elazığlı vatandaşlarda bu paylaşıma tepki gösterdi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları  , “Sen evladını bu vatan için şehit vermiş o babanın ayağının kiri olamazsın, asıl sen kimsin hadsiz” ifadelerini kullanırken,

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Sen evinde rahat uyu diye, ay yıldızlı bayrak için, vatanı için, aziz milletimizin ebediyyen özgür ve bağımsız kalması için feda-yı can eden şehidin babasıdır” dedi.

AK Parti Elâzığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise, “Son yüzyılın gördüğü en onursuz kişilerden birisin Can Ataklı” şeklinde paylaşımda bulundu.

Ak Parti Elâzığ Milletvekili Erol Keleş de, Mehmet Aslan, bu toprakların gerçek kahramanlarının babasıdır. Ona karşı söylenen her söz, sadece ona değil, tüm şehit ailelerimize ve bu millete karşı söylenmiş sayılır.” dedi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, “Can Ataklı Sen kimsin ulan onursuz hain! Seni kurban ederiz şehidimizin babası Mehmet Aslan ağabeyiğimize!” ifadelerini kullandı.

CAN ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, “olumsuz ve saldırı niteliğinde” olarak değerlendirdi. Başsavcılık, Ataklı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlattı.

BAKAN TUNÇ: “EYLEMLERE TEVESSÜL EDEN ŞAHISLARA ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gerekli adli soruşturmaların yürütüldüğünü belirterek eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Tunç, “Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından titizlikle yürütülmekte olup, sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir” dedi.

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.